کابل کنترل افشان

کابل های کنترل یا فرمان در دسته بندی کلی ، در دسته دوم یعنی کابل های فشار ضعیف یا به عبارتی دیگر کابل هایی با ولتاژ پایین قرار می گیرند .

کابل های فرمان ، کابل هایی هستند با تعداد رشته های بالاتر و سطح مقطع پایین تر نسبت به سایر کابل ها که دلیل این نوع آرایش این است که این کابل های برای انتقال سیگنال ها اطلاعاتی و کنترلی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند .

آرایش قرار گیری این رشته ها بدین صورت است که رشته های درون کابل به صورت لایه به لایه و با مرکزیت مشترک به دور یکدیگر تابیده می شوند .

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کابل فرمان افشان 70 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 50 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 60 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 20 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 24 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 40 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 10 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 12 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 30 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 16 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 6 رشته رسانا کابل

کابل فرمان افشان 8 رشته رسانا کابل