کابل برق افشان

کابل های برق افشان از چند رشته سیم تک رشته ای افشان تشکیل شده است که از نظر انعطاف پذیری بسیار منعطف می باشد و به هر حالتی که بخواهیم می توانیم به کابل شکل مورد نظر را بدهیم و به همین دلیل در محل هایی که به طول کم نیاز است بیشتر از این نوع کابل استفاده می شود.

کابل افشان به دو دسته ؛ ۱- کابل افشان سبک ۲- کابل افشان قدرت تقسیم بندی می شود که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارا می باشند.

نمایش 1–12 از 125 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کابل برق افشان خراسان (افشارنژاد) (44)

کابل برق افشان رسانا کابل (48)

کابل برق افشان سیمیا (33)

کابل برق افشان سایز 2 در 0/5 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 3 در 0/5 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 3 در 16 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 4 در 50 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 4 در 35 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 4 در 25 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 4 در 0/5 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 5 در 0/5 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 5 در 10 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 5 در 16 رسانا کابل

کابل برق افشان سایز 5 در 25 رسانا کابل

کابل افشان 3.5 رشته (1+3) رسانا کابل