کابل برق افشان سایز 3 در 1 خراسان (افشارنژاد)

۱۲,۹۰۰ تومان
کابل برق افشان خراسان افشارنژاد ضخامت ۱*۳ دارای ساختار داخلی متشکل از یک مغزی مسی بوده که مس آن از نوع کلاس 5 می باشد و سبب افزایش مقاومت آن می گردد.
  • توضیحات
  • نظرات
سبد خرید