کابل برق افشان سایز 3 در 6 خراسان (افشارنژاد)

۵۹,۵۰۰ تومان
کابل برق افشان خراسان افشارنژاد ضخامت ۶*۳ برای نصب در زمین ، لوله ها ، کانال ها و حتی کابل هایی که در هوا نصب می شوند مورد استفاده قرار می گیرد و هرکدام بستگی به سطح مقطع و ولتاژ شان کارایی های مختلفی دارند.
  • توضیحات
  • نظرات
سبد خرید