تفاوت سیم و کابل

تفاوت سیم و کابل برق چیست؟

کابل‌ها و سیم‌ها پرکاربردترین اصطلاحات در الکترونیک، مخابرات و لوازم الکتریکی هستند. هم کابل‌ها و هم سیم‌ها از هادی به عنوان رسانا و مو...

ادامه مطلب